مراکز فروش

مراکز فروش کتب انتشارات نیاکان در تهران و شهرستانها

شماره تماس پخش ققنوس: 66408640  -66460099

تهران:
1- میدان انقلاب - بازارچه کتاب - کتاب فروشی ققنوس - تلفن: 66413722
و کتابفروشی‌های تندیس، چشمه، یساولی، کتابسرای کلک، شهرکتاب ابن سینا، طهوری، اختران، بیدگل، گوتنبرگ، حکمت، شهر کتاب ملت، امیرکبیر، مدسو، آتنا، سروش، شهر کتاب بخارست، شهر کتاب مرکزی، فراراوان و ... 

اصفهان: کتابفروشی باستان
 
اهواز: کتابفروشی محام

بوشهر: کتابشهر

زنجان: کتابکده فرهنگ
 
شاهین شهر: کتاب پژوهش

قائم شهر: کتابفروشی پارس 

قم: کتابفروشی خانه کتاب 

کرج: شهر کتاب و کتابفروشی بهمن

کرمانشاه: نشر رستمی 

مشهد: کتابفروشی امام